Látogatók száma: 196603 Kristóf napja, 2024 Július 25. Csütörtök
 

A Tepők árnyékában

Üdvözöljük Alsórákos honlapján

 

Hegyessy Ildikó- A Tepők árnyékában

 

A Révai Nagy Lexikona Alsórákos címszó alatt a következő magyará­zattal szolgál:

„Alsórákos, nagyközség Nagy-Küküllo vm., kőhalmi j.-ban (1900). 1657 magyar lak., hitelszövetkezet, fogyasztási és értékesítő szöv.; vasúti állomással, posta- és távíróhivatallal. Régi várkastélyát 1624-ben Sükösdi György építteté; lovagtermének domborművei a XVII. sz-ból va­lók. A ref. templom harangja 1498-ból való. Közelében a Töpe-csúcson (882 m) hajdan kisebb erőd állott. "

Jelen ismertetőnk fő útmutatója dr. Imreh Barna. Alsórákos története című 1968-ban elkészült nagylélegzetű, vaskos falumonográfiája.

Úgy látszik a vidék szépsége A Székelyföld leírása írójának lelkét is el­varázsolta, mert nem kevesebb mint tíz oldalt szentel Alsórákosnak.

Első pillantásunkat Orbán Balázs, a legnagyobb székely, irányítja. Nyugati irányból megközelítve így látja a települést: „A Turzon nyakáról meglepő látvány tárul fel, egy szép völgykebel, melyet minden oldalról er­dős hegyláncok amphiteatraliter vesznek körül. A zöldellő völgyet a las­sú méltósággal folyó Olt kanyarogja körül, jobbról a folyamba magát szé­pen visszatükröző Mátéfalva és a keleti szögletben Alsó-Rákos, mely négy sugár tornyával, ódon várkastélyával a Hegyes (nevű veres domb) aljá­ban meglepően szép képet nyújt. "


 

Created by DirectWEB in 2010 ©