Látogatók száma: 196600 Kristóf napja, 2024 Július 25. Csütörtök
 

Történelem és földrajzi elhelyezkedés

A község fekvése

 

Alsórákos a Rika hegység déli lábánál, közvetlen az Olt folyó jobb partján fekszik ott, hol a folyam, miután a Persányi hegység mészkő szikláit a két Tepő között áttörte, kiér az erdélyi medence szelidebben alakult fiatal tercier dombvidékére és völgye (444 m.) az egykori tókatlanban a Túrzon hegytől keletre kényelmesen szétterpeszkedik és letelepedésre, földművelésre aIkalmas térséget kinál.

 

Szomszédközségei Mátéfalva (Mateiasi), Örmös (Ormenis), Ágostonfalva (Augustin), Felsőrákos (Racosul de Sus), Székelyzsombor (Jimbor), és Mirkvásár (Merchiasa, Streitfort). Vasúti megállója a Bukarest - Nagyváradi fővonalon Brassó és Segesvár között a középen van, hatvan kilóméterre mind a kettőtől. A Segesvár-Brassói E60-as országútba Homoród és Ólthéviz között tíz kilóméternyire csatlakozik a 131C jelzésü megyei útjával.


Vizualizare hartă mărită

 

Ez kelet felé az Olt-szoroson keresztűl a Baróti-medencével köti össze és sohasem volt fő közlekedési vonal, kereskedelmi vagy hadi átvonulások helye, tatárbetörések útvonala is Felsőrákos, Rikapataka-vagy Bacon, Bárót, Olasz telek, Rikapataka-Homoródújfalu volt. Ennek okát abban találjuk meg, hogy az átvonulásra kinálkozni szokott völgyet az Olt-szoros kezdetén a folyó mindkét partján meredek sziklák zárták el. Benkő József is megemlíti Transilvania Speciális kéziratos művé-ben, hogy Alsórákosról az Olt mentén a Kárhágon át igen nehéz út vezet Felső- rákosra. Később itt, a folyam jobb partján a sziklákban alkalmas útat vágtak, de a bal parton a Fűggőkő 30-40 m magas sziklái a folyó fölé hajolva még a gyalogjárást is teljesen lehetetlenné teszik.

 

 

        

Created by DirectWEB in 2010 ©